วิสัยทัศน์กรมปศุสัตว์ “เป็นองค์กรชั้นนำพัฒนาการปศุสัตว์สู่อาเซียนและตลาดโลก”           วิสัยทัศน์กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมปศุสัตว์ “ “ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ทุกระดับเป็นคนดีมีคุณธรรมพร้อมรับต่อเปลี่ยนแปลง โดยใช้หลักทศพิธราชธรรม คุณธรรม และธรรมาภิบาล เพื่อส่งมอบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพและส่งประโยชน์ต่อประชาชน” ”ปฏิทินกิจกรรม
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
กิจกรรมทั้งหมด
พฤษภาคม 2560
อา
พฤ
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 • ประกาศรายชื่อหน่วยงานใสสะอาด กรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗   (11 พ.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีคึณธรรมจริยธรรมดีเด่น กรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗   (11 พ.ค. 2558)
 •  
   
 • ข้อมูลการลงโทษทางวินัย ประจำปี ๒๕๕๗   (3 ธ.ค. 2557)
 •  
   
 • รายงานผลการสำรวจสถานะการณ์ด้านการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗   (21 พ.ย. 2557)
 •  
   
 • รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชี   (20 พ.ย. 2557)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
   
    ข่าวแจ้งเวียนของหน่วยงาน
    ข่าวทั้งหมด    
   
    สื่อประชาสัมพันธ์
    ภาพกิจกรรม
   
 • พิธีมอบรางวัล ในวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ๕๘ (จำนวน 19 ภาพ)
 •  
     
   
 • ดำเนินโครงการ (จำนวน 29 ภาพ)
 •  
     
      ภาพกิจกรรมทั้งหมด     
   
  ผู้เยื่ยมชมเว็บกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันนี้จำนวน 1 คน
  หัวหน้ากลุ่มงาน
  นายอยุทธ์ หรินทรานนท์

  ระบบสารสนเทศต่างๆ
   
   

   
  ลิขสิทธิ์ © 2556 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมปศุสัตว์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
  กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมปศุสัตว์
  เลขที่ 69/1 ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์ 02-6534444 ต่อ 2134; โทรสาร 02-6534916 Email : person6@dld.go.th
  พัฒนาโดยคณะทำงานวางระบบการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลออนไลน์และพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่
  เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ Mozilla Firefox, Google Chrome และ Internet Explorer 9.0 ขึ้นไป รองรับการแสดงผลที่ 1024 x 768
  ประมวลผล : 0.0004 วินาที